...

ALLE FORMER FOR FATTIGDOM SKAL AFSKAFFES INDEN 2030

Verdensmål 1

Over 700 millioner mennesker lever i dag i ekstrem fattigdom. Det betyder, at hver 10. verdensindbygger kæmper med at få opfyldt de mest basale behov som for eksempel rent vand, lægehjælp og adgang til uddannelse. Over halvdelen af verdens fattige bor i landene syd for Sahara, hvor over 290 millioner børn lever under ekstremt fattige forhold.

Josefine
"Jeg kæmpede længe med at få en idé, som viste fattigdom i sin rene form. Mange af verdensmålene hænger sammen - sult, ulighed, dårlig sanitet og dårlig uddannelse er alle sammen aspekter i fattigdom. Jeg vidste fra starten, at jeg ville have en hånd, der rakte frem efter noget, som var uden for rækkevidde. Fattigdom for mig er desperationen efter at opnå ting som andre tager for givet. Den blanke ti-krone som symbol er nøje udvalgt: det er den danske mønt, der er tættest på den ekstreme fattigdom på under 1,90 dollars om dagen"

-Josefine Goldmann
...

ALLE FORMER FOR SULT OG UNDERERNÆRING I VERDEN
SKAL AFSKAFFES INDEN 2030

Verdensmål 2

Det skønnes, at over 820 millioner mennesker i verden er kronisk underernærede. Manglen på mad er ofte direkte konsekvens af miljøforringelse, tørke og tab af biodiversitet. 150 millioner børn under fem år er så faretruende undervægtige, at deres vækst og udvikling er hæmmet.

Tue
"Billedet er et eksempel på den kreative proces, jeg ofte indgår i. Jeg tog billedet på baggrund af den inspiration, jeg så i bybilledet, og da jeg stod i en fastfood restaurant, fandt jeg stemningen til billedet. Jeg er den type fotograf, som søger inspiration i grimme ting og i bybilledet. Der er immervæk referencer til bylivet i billedet, samt til det forgængelige ved menneskenes måde at interagere på. Billedet illustrerer brug-og-smid-væk kulturen fra dens grimme, men også kønne side."

-Tue Ahlgren
...

ALLE SKAL SIKRES ET SUNDT LIV OG TRIVSEL INDEN 2030

Verdensmål 3

Over 300.000 kvinder dør årligt i barselssengen, og i Afrika sker kun 60 procent af fødslerne syd for Sahara med sundhedsfagligt personale til stede under fødslen. I de seneste 20 år er der sket en halvering i antallet af børn, der dør inden de fylder fem. I 2018 døde alligevel 5,3 millioner børn inden de fyldte fem. De største udfordringer er fødselskomplikationer, malaria og sygdomme på grund af urent vand.

Ashley
"Det var svært for mig at finde en idé til det meget brede verdensmål: Sundhed og trivsel. Der var så mange budskaber, jeg ville ud med, og hvordan skulle jeg vise det hele i bare ét billede? Som bryllups- og portrætfotograf på den tropiske ø Bermuda, arbejder jeg mest med naturligt lys. Jeg besluttede, at jeg ville udnytte de studiefaciliter på skolen, som jeg ikke har adgang til på min praktikplads. Et inspirationsbillede førte til en idé i sidste øjeblik. Jeg lagde min tøven til side og trykkede på knappen med åbent hjerte."

-Ashley Orianna Bruun
...

ALLE SKAL SIKRES LIGE ADGANG TIL KVALITETSUDDANELSE INDEN 2030

Verdensmål 4

Over halvdelen af verdens børn mellem 6 og 17 år har store problemer med at læse og regne, og i udviklingslandene er mange børns skolegang umuliggjort af stor fattigdom, væbnede konflikter og andre nødsituationer. Det skønnes, at 780 millioner voksne ikke kan læse og skrive, heraf er omkring 500 milioner kvinder.

Oksana
"Da jeg skulle tage dette billede, tænkte jeg på børnene og vores fælles ansvar for at give alle lige adgang til kvalitetsuddannelse. Med mit billede ville jeg vise, at uddannelse er en af de mest kraftfulde og gennemprøvede motorer for en bæredygtig udvikling. Og den lille pige på billedet skal sikres adgang til tidlig barndomsudvikling, omsorg og skoleundervisning af høj kvalitet."

-Oksana Ivakhiv
...

DER SKAL VÆRE LIGESTILLING MELLEM KØNNENE OG KVINDERS RETTIGHEDER SKAL STYRKES INDEN 2030

Verdensmål 5

Der er store uligheder I adgangen til lønnet arbejde i nogle lande, og der er betydelige forskelle mellem mænd og kvinder på arbejdsmarkedet. Seksuel vold og udnyttelse, ulige fordeling af husligt arbejde samt diskrimination i offentlige beslutningsprocesser forbliver store barrierer. Det skønnes at 18 procent af kvinderne i faste forhold har oplevet fysisk eller seksuel vold inden for det sidste år.

William
"Som en mand med manglende perspektiv for hvad det vil sige at være kvinde, har jeg her prøvet at posere mandlige og kvindelige modeller ens. Der er en ulighed mellem kønnene, og ved at arbejde med iturevne billeder, vil jeg fremhæve denne ulighed."

-William Høyer
...

ALLE SKAL HAVE ADGANG TIL VAND OG SANITET OG DETTE SKAL FORVALTES BÆREDYGTIGT INDEN 2030

Verdensmål 6

Over 785 millioner mennesker har stadig ikke adgang til rent drikkevand, og det skønnes at 3 milliarder mennesker ikke har adgang til at vaske hænder med rindende vand og sæbe. Vandmangel er en stigende udfordring, og det skønnes, at inden 2030 vil 700 millioner mennesker være fordrevet fra deres hjem på grund af mangel på vand.

Rune
"At skulle lave et billede af gallerikvalitet til udstillingen har været en anderledes opgave, der fik mig til at eksperimentere i min kreative proces. Jeg researchede, hvad verdensmålet indebar og besluttede mig for, at jeg ville skildre det i sin bogstaveligste forstand. Jeg ville dog have et ekstra element med: At dette var et verdensmål, der ikke kun var til gavn for os og planeten, men også dyrelivet. Derfor kom idéen om at arbejde med akrylblæk i vand og få det til at ligne et dyr. Hvilket må I selv få øje på."

-Rune Ekelund
...

ALLE SKAL HAVE ADGANG TIL PÅLIDELIG OG BÆREDYGTIG ENERGI INDEN 2030

Verdensmål 7

En global økonomi, der er afhængig af fossile brændstoffer til transport og elektricitet, skaber drastiske ændringer i klimaet. Det har en synlig effekt på alle kontinenter. 9 ud af 10 mennesker i verden har nu adgang til elektricitet, og da efterspørgslen bliver større, er der behov for en betydelig stigning i produktionen af vedvarende energi i hele verden.

Mikkel
"Jeg havde flere forskellige idéer med fossile brændstoffer, som jeg havde tænkt ind i nogle miljøer, hvor de optræder både negativt og positivt. Mine lærere på skolen anbefalede, at billedet ikke skulle fremstå negativt, og idéen til dette billede fik jeg sammen med en klassekammerat i bilen på vej hjem fra skole. Vi sad bare og snakkede om hinandens billeder og fyrede en masse idéer afsted. I billedet er vist noget negativt, som vi skal ændre til noget positivt."

-Mikkel Hansen
...

BÆREDYGTIG VÆKST, BESKÆFTIGELSE OG ANSTÆNDIGT ARBEJDE SKAL FREMMES INDEN 2030

Verdensmål 8

Mens den globale økonomi fortsætter med at styrkes, ses større uligheder og en beskæftigelse, der ikke vokser hurtigt nok til at holde trit med den voksende arbejdsstyrke. Især er arbejdsløsheden blandt unge en udfordring, hvor 20 procent af verdens unge mennesker hverken er i arbejde eller under uddannelse.

Caroline
"Min ide gikk ut på å ta bilde av en gutt fra Vesten i arbeid, da barnearbeid er noe man gjerne ser i Østen, eller Asia. Idéen kom til meg da jeg hadde en brainstorming med klassen. Barnearbeide har vært og er dessverre fremdeles en realitet i store deler av verden, og med bildet mitt ønsker jeg å belyse dette. Vi i Vesten tenker ikke nevneverdig over at mye av det vi bruker i vår hverdag er laget av barn som ikke er like heldige som oss. Oppgaven og temaet var en spennende utfordring, da denne type genre ikke er noe jeg normalt arbeider med."

-Caroline Vollen
...

DER SKAL SKABES ROBUST INFRASTRUKTUR OG BÆREDYGTIG INDUSTRIALISERING INDEN 2030

Verdensmål 9

Da over halvdelen af verdens befolkning bor i byer, bliver massetransport og vedvarende energi kun vigtigere, og det samme bliver væksten af nye industrier og informations- og kommunikationsteknologier. Mere end 4 milliarder mennesker har stadig ikke adgang til internettet, og 90 procent af dem bor i udviklingslandene.

Mie
"Dette verdensmål var lidt af en mundfuld for mig. Jeg var i tænkeboks længe og rundt om en masse idéer, inden jeg en dag kørte med metroen, hvor idéen til billedet opstod. Det er vigtigt i det moderne menneskes liv at skabe værdi og vækst: At jeg kunne komme hurtigt fra A til B. Men vi må ikke glemme Moder Jord, når vi suser afsted med teknik og mekanik. Mange har begravet næsen i mobilen, så jeg tænkte, at det kan man relatere til. Nu ringer fortiden, hvor naturen blomstrede. Tar’ du den?"

-Mie Laurenberg
...

ULIGHEDEN I OG MELLEM LANDE SKAL REDUCERES INDEN 2030

Verdensmål 10

De rigeste 10 procent i verden tjener op til 40 procent af den samlede globale indkomst. De fattigste 10 procent tjener kun mellem 2 og 7 procent af den samlede globale indkomst. 70 procent af verdens befolkning oplever en større økonomisk ulighed, og det er tydeligst i udviklingslandene.

Lea
"På temaet om mindre ulikhet, ville jeg få fram hva som er grunnproblemet i det, og at det har vært et problem siden starten, at det ikke er noe som er nylig er kommet op. I prosessen ville jeg utfordre meg selv med å prøve en bildestil jeg normalt sett ikke gjør. Min kreative prosess er alltid forskjellig fra bilde til bilde. Det er ofte at jeg skisser ned tanker jeg får underveis i prosessen, da det veldig ofte dukker opp ny inspirasjon som man kan bruke, - eller sette sammen, som er tilfellet i dette bildet."

-Lea Tamera A. Puurtinen
...

BYER OG LOKALSAMFUND SKAL GØRES INKLUDERENDE, SIKRE OG BÆREDYGTIGE INDEN 2030

Verdensmål 11

Mere end halvdelen af verdens befolking bor nu i byområder. I 2050 vil dette tal være steget til to tredjedele af jordens befolkning - svarende til 6,5 milliarder mennesker. Ekstrem fattigdom er ofte koncentreret i byer, og det skønnes at omkring 1 milliard mennesker bor under slumlignende forhold.

Enneke
"Vi lever i en kompleks verden, der bliver mere og mere præget af menneskets tilstedeværelse. Vi skal passe bedre på vores jord, hvis vi skal undgå store katastrofer og problemer. Idéen med mit billede er at give et dystopisk indblik i, hvad der kan ske, hvis ikke vi finder på nye måder at leve på. Der kommer til at være mange flere mennesker på denne jord om nogle år, og vi skal allesammen have plads til at leve. Der er brug for innovative og grønne løsninger og byplanlægning."

-Enneke Hempen
...

BÆREDYGTIGT FORBRUG OG ANSVARLIGE PRODUKTIONSFORMER SKAL STYRKES INDEN 2030

Verdensmål 12

Økonomisk vækst og bæredygtig udvikling kræver, at vi hurtigst muligt reducerer vores fodaftryk på naturen ved at ændre den måde, hvorpå vi producerer og forbrugeren vores varer og ressourcer. En effektiv styring af vores fælles naturressourcer og øget fokus på genanvendelse er vigtige skridt mod et bæredygtigt forbrug.

Mikkel
"Da jeg fik dette verdensmål at arbejde med var jeg ikke i tvivl om, hvad jeg skulle lave: Vi skal sikre et bæredygtigt forbrug og bedre produktionsformer. Derfor ville jeg vise, hvad vi kan ende ud i, hvis vi ikke får opfyldt dette mål, Hvis vi ikke ændrer på vores produktion og forbrug, kan det ende med, at menneskerne i fremtiden skal vokse op og leve i det skrald og skrot, som vi er så dygtige til at producere. Så tænk jer om."

-Mikkel Hansen
...

DER SKAL HANDLES HURTIGT FOR AT BEKÆMPE KLIMAFORANDRINGER INDEN 2030

Verdensmål 13

Udledningen af drivhusgasser fortsætter med at stige. Over de sidste 20 år er udledningen steget med 50 procent. Endvidere forårsager den globale opvarming langvarige ændringer i vores klimasystem, som truer med uoprettelige konsekvenser for især udviklingslandene. De fattigste lande er kun ansvarlig for 0,5 procent af den samlede udledning af drivhusgasser.

Lea
"På temaet om klimainnsats ville jeg få fram at vi skader oss selv minst like mye som vi skader naturen og verden - om ikke mer. Min kreative prosess er alltid forskjellig fra bilde til bilde. Jeg pleier noen ganger å bare gå i studio for å fotografere det som faller meg inn, og noen ganger leser jeg mye opp på en følelse eller et tema, for så å skrive ned litt forskjellig av det som faller meg inn. I dette tilfellet ville jeg visualisere tørst, tørke, følelsen av å bli kvalt stille, men samtidig ha et rolig uttrykk for å vise vår uvitenhet rundt det hele."

-Lea Tamera A. Puurtinen
...

VERDENS HAVE SKAL BEVARES OG SIKRES BÆREDYGTIGT UDNYTTELSE INDEN 2030

Verdensmål 14

I dag bliver der overfisket med omkring 30 procent i verdenshavene, hvilket er langt over det niveau, hvor fiskebestandene kan reproduceres bæredygtigt. Den stigende udledning af drivhusgasser betyder en kraftig stigning i havforsurning mod år 2100, hvilket har uoprettelige konsekvenser for havmiljøet.

Pernille
"Livet i havet er uigennemsigtigt og dog samtidig en del af vores helt almindelige hverdag. Vi ser det nærmest ikke, kun overfladisk, men mindes næsten dagligt i medierne om, at havene lider på grund af vores valg. Jeg har valgt at bruge et helt klassisk og lidt kækt portræt til at vise samspillet mellem det gængse og det smertefulde - mellem vores helt normaliserede og daglige adfærd og de globale implikationer, som følger heraf. Verdenshavene er i krise, og vi drikker os sukkerhøje på plasticcola."

-Pernille Stockmal
...

ØKOSYSTEMER PÅ LAND SKAL BESKYTTES OG GENOPRETTES INDEN 2030

Verdensmål 15

I dag ser vi en hidtil uset forringelse af landbrugsjord der foregår 30 til 35 gange hurtigere end tidligere i historien. 12 millioner hektar går hvert år tabt på grund af tørke og ørkendannelse, og det påvirker fattige samfund over hele verden. Tilsvarende sker der et dramatisk fald i biodiversiteten, og mange dyre- plantearter er i fare for at uddø.

Christian
"I dag ødelægger vi økosystemerne, skaber ørkendannelse ved udpining af jorden og tab af biodiversitet. Den udvikling ville jeg stille på en spids rent visuelt ved at fortælle at alt levende ender på en kirkegård. Billedet består af billeder fra klitområder, grusgrave, strande og en kirkegård. Selve grundideen var indlysende, men den endelige udgave blev finpudset og justeret i tæt dialog med mine faglærere. Som fotograf er jeg visuel kommunikatør og privat er jeg klimaaktivist. Jeg har aldrig før lavet et tilsvarende billede, men vil med tiden skabe flere værker."

-Christian M. Andersen
...

FREDELIGE, RETFÆRDIGE OG INKLUDERENDE SAMFUND SKAL STØTTES INDEN 2030

Verdensmål 16

Væbnet vold og usikkerhed har en ødelæggende effekt på et lands udvikling. Seksuel vold, kriminalitet, udnyttelse og tortur er mere fremherskende i lande, hvor der eksisterer en konflikt, eller hvor der er mangel på retsstat. Styrkelse af retsstatsprincipper og fremme af menneskerettigheder er helt centrale for en positiv udvikling.

Mads
"Jeg anser mig selv for at være en mere teknisk fotograf end en kreativ kunstfotograf, og derfor var det vildt fedt at få denne udfordring. Da jeg fik tildelt dette verdensmål, så jeg straks fotografiet af blomsten og bajonetten for mig (Marc Riboud, 1967). Billedet inspirerede mig, og jeg brugte nogle af de samme symboler og prøvede på den måde at skabe et nyt billede, der ville passe til titlen. Derudover har jeg selvfølgelig brugt min tekniske viden til at skabe den stemning, jeg gik efter."

-Mads Nordvig
...

DET GLOBALE PARTNERSKAB FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING SKAL STYRKES INDEN 2030

Verdensmål 17

Mens udviklingsbistanden fra de udviklede lande er steget med 22 procent de sidste 10 år, har en række humanitære kriser, forårsaget af konflikter og naturkatastrofer, forsat krævet finansielle ressourcer og bistand. Mange lande har også brug for udviklingsbistand for at fremme deres vækst og handel.

Enneke
"Der er mange forskellige måder, at vise partnerskaber på i et billede. Min idé kommer af, at vi lever i en mere og mere digitaliseret og moderne verden. Det er vidunderligt på den måde at opnå vidensdeling og fremskridt på tværs af landegrænser og derigennem løfte levestandarden for os allesammen. I mange mindre udviklede lande er der bare ikke samme mulighed for at vidensledeling, som vi er så heldige at have her. Effekten af “datastrømme” der forbinder de tre personer på mit billede er lavet med lysmaling."

-Enneke Hempen
Verdensmål 1 ...

ALLE FORMER FOR FATTIGDOM SKAL AFSKAFFES INDEN 2030

Over 700 millioner mennesker lever i dag i ekstrem fattigdom. Det betyder, at hver 10. verdensindbygger kæmper med at få opfyldt de mest basale behov som for eksempel rent vand, lægehjælp og adgang til uddannelse. Over halvdelen af verdens fattige bor i landene syd for Sahara, hvor over 290 millioner børn lever under ekstremt fattige forhold.

"Jeg kæmpede længe med at få en idé, som viste fattigdom i sin rene form. Mange af verdensmålene hænger sammen - sult, ulighed, dårlig sanitet og dårlig uddannelse er alle sammen aspekter i fattigdom. Jeg vidste fra starten, at jeg ville have en hånd, der rakte frem efter noget, som var uden for rækkevidde. Fattigdom for mig er desperationen efter at opnå ting som andre tager for givet. Den blanke ti-krone som symbol er nøje udvalgt: det er den danske mønt, der er tættest på den ekstreme fattigdom på under 1,90 dollars om dagen"

-Josefine Goldmann
Verdensmål 2 ...

ALLE FORMER FOR SULT OG UNDERERNÆRING I VERDEN SKAL AFSKAFFES INDEN 2030

Det skønnes, at over 820 millioner mennesker i verden er kronisk underernærede. Manglen på mad er ofte direkte konsekvens af miljøforringelse, tørke og tab af biodiversitet. 150 millioner børn under fem år er så faretruende undervægtige, at deres vækst og udvikling er hæmmet.

"Billedet er et eksempel på den kreative proces, jeg ofte indgår i. Jeg tog billedet på baggrund af den inspiration, jeg så i bybilledet, og da jeg stod i en fastfood restaurant, fandt jeg stemningen til billedet. Jeg er den type fotograf, som søger inspiration i grimme ting og i bybilledet. Der er immervæk referencer til bylivet i billedet, samt til det forgængelige ved menneskenes måde at interagere på. Billedet illustrerer brug-og-smid-væk kulturen fra dens grimme, men også kønne side."

-Tue Ahlgren
Verdensmål 3 ...

ALLE FORMER FOR FATTIGDOM SKAL AFSKAFFES INDEN 2030

Over 300.000 kvinder dør årligt i barselssengen, og i Afrika sker kun 60 procent af fødslerne syd for Sahara med sundhedsfagligt personale til stede under fødslen. I de seneste 20 år er der sket en halvering i antallet af børn, der dør inden de fylder fem. I 2018 døde alligevel 5,3 millioner børn inden de fyldte fem. De største udfordringer er fødselskomplikationer, malaria og sygdomme på grund af urent vand.

"Det var svært for mig at finde en idé til det meget brede verdensmål: Sundhed og trivsel. Der var så mange budskaber, jeg ville ud med, og hvordan skulle jeg vise det hele i bare ét billede? Som bryllups- og portrætfotograf på den tropiske ø Bermuda, arbejder jeg mest med naturligt lys. Jeg besluttede, at jeg ville udnytte de studiefaciliter på skolen, som jeg ikke har adgang til på min praktikplads. Et inspirationsbillede førte til en idé i sidste øjeblik. Jeg lagde min tøven til side og trykkede på knappen med åbent hjerte."

-Ashley Orianna Bruun
Verdensmål 4 ...

ALLE SKAL SIKRES LIGE ADGANG TIL KVALITETSUDDANELSE INDEN 2030

Over halvdelen af verdens børn mellem 6 og 17 år har store problemer med at læse og regne, og i udviklingslandene er mange børns skolegang umuliggjort af stor fattigdom, væbnede konflikter og andre nødsituationer. Det skønnes, at 780 millioner voksne ikke kan læse og skrive, heraf er omkring 500 milioner kvinder.

"Da jeg skulle tage dette billede, tænkte jeg på børnene og vores fælles ansvar for at give alle lige adgang til kvalitetsuddannelse. Med mit billede ville jeg vise, at uddannelse er en af de mest kraftfulde og gennemprøvede motorer for en bæredygtig udvikling. Og den lille pige på billedet skal sikres adgang til tidlig barndomsudvikling, omsorg og skoleundervisning af høj kvalitet."

-Oksana Ivakhiv
Verdensmål 5 ...

DER SKAL VÆRE LIGESTILLING MELLEM KØNNENE OG KVINDERS RETTIGHEDER SKAL STYRKES INDEN 2030

Der er store uligheder I adgangen til lønnet arbejde i nogle lande, og der er betydelige forskelle mellem mænd og kvinder på arbejdsmarkedet. Seksuel vold og udnyttelse, ulige fordeling af husligt arbejde samt diskrimination i offentlige beslutningsprocesser forbliver store barrierer. Det skønnes at 18 procent af kvinderne i faste forhold har oplevet fysisk eller seksuel vold inden for det sidste år.

"Som en mand med manglende perspektiv for hvad det vil sige at være kvinde, har jeg her prøvet at posere mandlige og kvindelige modeller ens. Der er en ulighed mellem kønnene, og ved at arbejde med iturevne billeder, vil jeg fremhæve denne ulighed."

-William Høyer
Verdensmål 6 ...

ALLE SKAL HAVE ADGANG TIL VAND OG SANITET OG DETTE SKAL FORVALTES BÆREDYGTIGT INDEN 2030

Over 785 millioner mennesker har stadig ikke adgang til rent drikkevand, og det skønnes at 3 milliarder mennesker ikke har adgang til at vaske hænder med rindende vand og sæbe. Vandmangel er en stigende udfordring, og det skønnes, at inden 2030 vil 700 millioner mennesker være fordrevet fra deres hjem på grund af mangel på vand.

"At skulle lave et billede af gallerikvalitet til udstillingen har været en anderledes opgave, der fik mig til at eksperimentere i min kreative proces. Jeg researchede, hvad verdensmålet indebar og besluttede mig for, at jeg ville skildre det i sin bogstaveligste forstand. Jeg ville dog have et ekstra element med: At dette var et verdensmål, der ikke kun var til gavn for os og planeten, men også dyrelivet. Derfor kom idéen om at arbejde med akrylblæk i vand og få det til at ligne et dyr. Hvilket må I selv få øje på."

-Rune Ekelund
Verdensmål 7 ...

ALLE SKAL HAVE ADGANG TIL PÅLIDELIG OG BÆREDYGTIG ENERGI INDEN 2030

En global økonomi, der er afhængig af fossile brændstoffer til transport og elektricitet, skaber drastiske ændringer i klimaet. Det har en synlig effekt på alle kontinenter. 9 ud af 10 mennesker i verden har nu adgang til elektricitet, og da efterspørgslen bliver større, er der behov for en betydelig stigning i produktionen af vedvarende energi i hele verden.

"Jeg havde flere forskellige idéer med fossile brændstoffer, som jeg havde tænkt ind i nogle miljøer, hvor de optræder både negativt og positivt. Mine lærere på skolen anbefalede, at billedet ikke skulle fremstå negativt, og idéen til dette billede fik jeg sammen med en klassekammerat i bilen på vej hjem fra skole. Vi sad bare og snakkede om hinandens billeder og fyrede en masse idéer afsted. I billedet er vist noget negativt, som vi skal ændre til noget positivt."

-Mikkel Hansen
Verdensmål 8 ...

BÆREDYGTIG VÆKST, BESKÆFTIGELSE OG ANSTÆNDIGT ARBEJDE SKAL FREMMES INDEN 2030

Mens den globale økonomi fortsætter med at styrkes, ses større uligheder og en beskæftigelse, der ikke vokser hurtigt nok til at holde trit med den voksende arbejdsstyrke. Især er arbejdsløsheden blandt unge en udfordring, hvor 20 procent af verdens unge mennesker hverken er i arbejde eller under uddannelse.

"Min ide gikk ut på å ta bilde av en gutt fra Vesten i arbeid, da barnearbeid er noe man gjerne ser i Østen, eller Asia. Idéen kom til meg da jeg hadde en brainstorming med klassen. Barnearbeide har vært og er dessverre fremdeles en realitet i store deler av verden, og med bildet mitt ønsker jeg å belyse dette. Vi i Vesten tenker ikke nevneverdig over at mye av det vi bruker i vår hverdag er laget av barn som ikke er like heldige som oss. Oppgaven og temaet var en spennende utfordring, da denne type genre ikke er noe jeg normalt arbeider med."

-Caroline Vollen
Verdensmål 9 ...

DER SKAL SKABES ROBUST INFRASTRUKTUR OG BÆREDYGTIG INDUSTRIALISERING INDEN 2030

Da over halvdelen af verdens befolkning bor i byer, bliver massetransport og vedvarende energi kun vigtigere, og det samme bliver væksten af nye industrier og informations- og kommunikationsteknologier. Mere end 4 milliarder mennesker har stadig ikke adgang til internettet, og 90 procent af dem bor i udviklingslandene.

"Dette verdensmål var lidt af en mundfuld for mig. Jeg var i tænkeboks længe og rundt om en masse idéer, inden jeg en dag kørte med metroen, hvor idéen til billedet opstod. Det er vigtigt i det moderne menneskes liv at skabe værdi og vækst: At jeg kunne komme hurtigt fra A til B. Men vi må ikke glemme Moder Jord, når vi suser afsted med teknik og mekanik. Mange har begravet næsen i mobilen, så jeg tænkte, at det kan man relatere til. Nu ringer fortiden, hvor naturen blomstrede. Tar’ du den?"

-Mie Laurenberg
Verdensmål 10 ...

ULIGHEDEN I OG MELLEM LANDE SKAL REDUCERES INDEN 2030

De rigeste 10 procent i verden tjener op til 40 procent af den samlede globale indkomst. De fattigste 10 procent tjener kun mellem 2 og 7 procent af den samlede globale indkomst. 70 procent af verdens befolkning oplever en større økonomisk ulighed, og det er tydeligst i udviklingslandene.

"På temaet om mindre ulikhet, ville jeg få fram hva som er grunnproblemet i det, og at det har vært et problem siden starten, at det ikke er noe som er nylig er kommet op. I prosessen ville jeg utfordre meg selv med å prøve en bildestil jeg normalt sett ikke gjør. Min kreative prosess er alltid forskjellig fra bilde til bilde. Det er ofte at jeg skisser ned tanker jeg får underveis i prosessen, da det veldig ofte dukker opp ny inspirasjon som man kan bruke, - eller sette sammen, som er tilfellet i dette bildet."

-Lea Tamera A. Puurtinen
Verdensmål 11 ...

BYER OG LOKALSAMFUND SKAL GØRES INKLUDERENDE, SIKRE OG BÆREDYGTIGE INDEN 2030

Mere end halvdelen af verdens befolking bor nu i byområder. I 2050 vil dette tal være steget til to tredjedele af jordens befolkning - svarende til 6,5 milliarder mennesker. Ekstrem fattigdom er ofte koncentreret i byer, og det skønnes at omkring 1 milliard mennesker bor under slumlignende forhold.

"Vi lever i en kompleks verden, der bliver mere og mere præget af menneskets tilstedeværelse. Vi skal passe bedre på vores jord, hvis vi skal undgå store katastrofer og problemer. Idéen med mit billede er at give et dystopisk indblik i, hvad der kan ske, hvis ikke vi finder på nye måder at leve på. Der kommer til at være mange flere mennesker på denne jord om nogle år, og vi skal allesammen have plads til at leve. Der er brug for innovative og grønne løsninger og byplanlægning."

-Enneke Hempen
Verdensmål 12 ...

BÆREDYGTIGT FORBRUG OG ANSVARLIGE PRODUKTIONSFORMER SKAL STYRKES INDEN 2030

Økonomisk vækst og bæredygtig udvikling kræver, at vi hurtigst muligt reducerer vores fodaftryk på naturen ved at ændre den måde, hvorpå vi producerer og forbrugeren vores varer og ressourcer. En effektiv styring af vores fælles naturressourcer og øget fokus på genanvendelse er vigtige skridt mod et bæredygtigt forbrug.

"Da jeg fik dette verdensmål at arbejde med var jeg ikke i tvivl om, hvad jeg skulle lave: Vi skal sikre et bæredygtigt forbrug og bedre produktionsformer. Derfor ville jeg vise, hvad vi kan ende ud i, hvis vi ikke får opfyldt dette mål, Hvis vi ikke ændrer på vores produktion og forbrug, kan det ende med, at menneskerne i fremtiden skal vokse op og leve i det skrald og skrot, som vi er så dygtige til at producere. Så tænk jer om."

-Mikkel Hansen
Verdensmål 13 ...

DER SKAL HANDLES HURTIGT FOR AT BEKÆMPE KLIMAFORANDRINGER INDEN 2030

Udledningen af drivhusgasser fortsætter med at stige. Over de sidste 20 år er udledningen steget med 50 procent. Endvidere forårsager den globale opvarming langvarige ændringer i vores klimasystem, som truer med uoprettelige konsekvenser for især udviklingslandene. De fattigste lande er kun ansvarlig for 0,5 procent af den samlede udledning af drivhusgasser.

"På temaet om klimainnsats ville jeg få fram at vi skader oss selv minst like mye som vi skader naturen og verden - om ikke mer. Min kreative prosess er alltid forskjellig fra bilde til bilde. Jeg pleier noen ganger å bare gå i studio for å fotografere det som faller meg inn, og noen ganger leser jeg mye opp på en følelse eller et tema, for så å skrive ned litt forskjellig av det som faller meg inn. I dette tilfellet ville jeg visualisere tørst, tørke, følelsen av å bli kvalt stille, men samtidig ha et rolig uttrykk for å vise vår uvitenhet rundt det hele."

-Lea Tamera A. Puurtinen
Verdensmål 14 ...

VERDENS HAVE SKAL BEVARES OG SIKRES BÆREDYGTIGT UDNYTTELSE INDEN 2030

I dag bliver der overfisket med omkring 30 procent i verdenshavene, hvilket er langt over det niveau, hvor fiskebestandene kan reproduceres bæredygtigt. Den stigende udledning af drivhusgasser betyder en kraftig stigning i havforsurning mod år 2100, hvilket har uoprettelige konsekvenser for havmiljøet.

"Livet i havet er uigennemsigtigt og dog samtidig en del af vores helt almindelige hverdag. Vi ser det nærmest ikke, kun overfladisk, men mindes næsten dagligt i medierne om, at havene lider på grund af vores valg. Jeg har valgt at bruge et helt klassisk og lidt kækt portræt til at vise samspillet mellem det gængse og det smertefulde - mellem vores helt normaliserede og daglige adfærd og de globale implikationer, som følger heraf. Verdenshavene er i krise, og vi drikker os sukkerhøje på plasticcola."

-Pernille Stockmal
Verdensmål 15 ...

ØKOSYSTEMER PÅ LAND SKAL BESKYTTES OG GENOPRETTES INDEN 2030

I dag ser vi en hidtil uset forringelse af landbrugsjord der foregår 30 til 35 gange hurtigere end tidligere i historien. 12 millioner hektar går hvert år tabt på grund af tørke og ørkendannelse, og det påvirker fattige samfund over hele verden. Tilsvarende sker der et dramatisk fald i biodiversiteten, og mange dyre- plantearter er i fare for at uddø.

"I dag ødelægger vi økosystemerne, skaber ørkendannelse ved udpining af jorden og tab af biodiversitet. Den udvikling ville jeg stille på en spids rent visuelt ved at fortælle at alt levende ender på en kirkegård. Billedet består af billeder fra klitområder, grusgrave, strande og en kirkegård. Selve grundideen var indlysende, men den endelige udgave blev finpudset og justeret i tæt dialog med mine faglærere. Som fotograf er jeg visuel kommunikatør og privat er jeg klimaaktivist. Jeg har aldrig før lavet et tilsvarende billede, men vil med tiden skabe flere værker."

-Christian M. Andersen
Verdensmål 16 ...

FREDELIGE, RETFÆRDIGE OG INKLUDERENDE SAMFUND SKAL STØTTES INDEN 2030

Væbnet vold og usikkerhed har en ødelæggende effekt på et lands udvikling. Seksuel vold, kriminalitet, udnyttelse og tortur er mere fremherskende i lande, hvor der eksisterer en konflikt, eller hvor der er mangel på retsstat. Styrkelse af retsstatsprincipper og fremme af menneskerettigheder er helt centrale for en positiv udvikling.

"Jeg anser mig selv for at være en mere teknisk fotograf end en kreativ kunstfotograf, og derfor var det vildt fedt at få denne udfordring. Da jeg fik tildelt dette verdensmål, så jeg straks fotografiet af blomsten og bajonetten for mig (Marc Riboud, 1967). Billedet inspirerede mig, og jeg brugte nogle af de samme symboler og prøvede på den måde at skabe et nyt billede, der ville passe til titlen. Derudover har jeg selvfølgelig brugt min tekniske viden til at skabe den stemning, jeg gik efter."

-Mads Nordvig
Verdensmål 17 ...

DET GLOBALE PARTNERSKAB FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING SKAL STYRKES INDEN 2030

Mens udviklingsbistanden fra de udviklede lande er steget med 22 procent de sidste 10 år, har en række humanitære kriser, forårsaget af konflikter og naturkatastrofer, forsat krævet finansielle ressourcer og bistand. Mange lande har også brug for udviklingsbistand for at fremme deres vækst og handel.

"Der er mange forskellige måder, at vise partnerskaber på i et billede. Min idé kommer af, at vi lever i en mere og mere digitaliseret og moderne verden. Det er vidunderligt på den måde at opnå vidensdeling og fremskridt på tværs af landegrænser og derigennem løfte levestandarden for os allesammen. I mange mindre udviklede lande er der bare ikke samme mulighed for at vidensledeling, som vi er så heldige at have her. Effekten af “datastrømme” der forbinder de tre personer på mit billede er lavet med lysmaling."

-Enneke Hempen